Waterkwaliteit: basis voor helder vijverwater; GH, KH en PH waarde van de vijver

pH testing shrimp pond water

Een te hoge PH waarde komt vaak voor door het te vaak verversen van water, of door het overmatig gebruik van PH of GH plus. Een te lage PH komt vaak door organisch afval of teveel voer. Ook teveel vissen kan leiden tot een PH onder de 7. Kortom; ruim rottend plantafval op, en voorkom overbevolking.

Een goede kwaliteit vijverwater is essentieel voor de vissen en planten in je vijver. De waterwaardes in je vijver kunnen sterk variëren door bijvoorbeeld hevige regenval. Deze onstabiliteit is ongewenst en kan het beste door het gebruik van waterverbeteraars terug in balans gebracht worden. Zorg voor een stabiel evenwicht tussen zuurstof en koolstof in het water. Deze twee waardes zijn erg belangrijk voor je vissen en planten.

Rottend plantenafval zorgt voor hevige vervuiling in het water, en moet daarom uit de vijver verwijderd worden. Ook teveel voeren is slecht voor je waterwaardes, dus pas ook hier mee op. Uiteraard helpen micro-organismen om plantaardig afval en afvalstoffen van vissen af te breken. Bij deze afbraak komt koolstofdioxide (CO2) en ammoniak vrij. Ammoniak wordt door bacteriën omgezet in nitriet, wat vervolgens wordt omgezet in nitraat, en dat wordt weer als voeding gebruikt voor de planten. Als er dus een goede balans is in de vijver, zullen de planten op natuurlijke wijze nitraat en fosfaat uit het water filteren. Dit zal dus ook resulteren in minder algen.

pH waarde

De pH waarde is een maat die de zuurtegraad van een waterige oplossing aangeeft. Hoe lager de PH waarde des te zuurder is het water. Is de pH waarde hoger dan is het water alkalischer. Bacteriën in de vijver produceren co2, ook wel koolzuur genoemd. Het gevolg hiervan is dat het vijverwater langzaam verzuurt. Vijverplanten gebruiken juist deze co2 om te groeien en houden de ph waarde hierdoor in evenwicht. Als de pH waarde van je vijverwater tussen de 7 en 8.5 zit kun je doorgaans stellen dat er een goede balans tussen bacteriën en waterplanten is.

Zuurstof o2

Zoals voor alle levende wezens, planten en bacteriën op aarde is Zuurstof, ofwel o2, van levensbelang. Als vissen vaak naar adem ‘happen’ aan de bovenkant van de waterspiegel is dit vaak een teken van zuurstoftekort in het vijverwater. De hoeveelheid opgeloste zuurstof in het vijverwater is sterk afhankelijk van de watertemperatuur. Hoe warmer het water hoe minder opgeloste zuurstof deze bevat. Bij een waarde hoger dan 4.0 mg/l is er voldoende zuurstof in het water aanwezig.

FAQ

Wat zijn goede Waterwaardes vijver?

De waarde geeft aan hoeveel mineralen zoals Magnesium en Calcium er zich in het water bevinden. Een juiste GH waarde komt de helderheid van je vijverwater ten goede en het bevordert je plantengroei. Een goede GH waarde voor de vijver ligt tussen de 7 en 13 GH. Een oorzaak voor het dalen van de GH waarde is neerslag.

Welke waardes vijver?

Zuurgraad vijverwater / PH-waarde

De PH-waarde geeft de zuurgraad van het vijverwater aan, een goede waarde zit tussen de 7 en 8. De waarde geeft inzicht in de hoeveelheid micro-organismen er in vijver aanwezig is. Deze organismen produceren koolzuur voor de waterplanten.

Hoe test je vijverwater?

Er bestaan verschillende manieren om het vijverwater te testen. Zo kunt u gebruik maken van een druppeltester. Daarnaast zijn er teststrips om de waterkwaliteit te testen. Ook kunt u de waterwaardes digitaal meten met een digitale testset.

Hoe hoog moet kh zijn?

De juiste waarden

De zuurgraad (pH-waarde) moet liggen tussen de 7-8, de carbonaathardheid (KH-waarde) moet liggen tussen de 5-12 en de gezamenlijke hardheid (GH-waarde) ligt tussen de 10-15.

Leave a Reply