Productiefactoren: wat zijn dat?

What is Production? Types of Production, Factors of Production

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma! Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips De geheimen van het eindexamen Een template voor jouw leerplanning Dat extra zetje in de rug

Kapitaal: dit zijn goederen die worden ingezet tijdens het produceren van andere goederen. Voorbeelden hiervan zijn machines, gereedschap, bedrijfsauto’s en gebouwen. Het kopen van kapitaalgoederen noem je ook wel investeren: je geeft geld uit aan goederen met het doel dat je hier geld mee gaat verdienen. De beloning voor kapitaal is rente of huur.

In het bedrijfsleven worden verschillende producten en diensten geleverd. De producten en diensten kunnen concreet zijn maar ook abstract. Een voorbeeld van een concreet product is een machine die doormiddel van een assemblageproces is opgebouwd. Een abstracte dienst is bijvoorbeeld een advies dat door een adviesbureau wordt gegeven aan een opdrachtgever. Een concreet product is tastbaar en een dienst heeft niet altijd een tastbaar resultaat.

De productiefactoren dienen goed op elkaar te worden afgestemd. Hierbij komt het begrip ´allocatie van productiefactoren´ aan de orde. Met dit begrip bedoelt men de manier waarop de productiefactoren worden ingedeeld en verdeeld over de productiemogelijkheden. Als men de productiefactoren goed gebruikt zal een productieproces een goed rendement opleveren. De productiefactor natuur levert dan pacht op. Arbeid levert loon op en kapitaal zorgt voor rente. Tenslotte levert ondernemerschap winst op.

FAQ

Wat zijn de drie productiefactoren?

Al deze dingen die je nodig hebt om een product te kunnen maken zijn de productiefactoren. Er zijn vier productiefactoren: kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap.

Wat valt onder kapitaalgoederen?

Natuur en arbeid zijn de oorspronkelijke productiefactoren. Kapitaal is een afgeleide productiefactor. Dat wil zeggen: natuur en arbeid zijn vanaf het allereerste begin met menselijke productie verbonden. Kapitaal moet met behulp van natuur en arbeid (en eventueel ander kapitaal) vervaardigd worden.

Waardoor wordt de productiecapaciteit van een bedrijf bepaald?

Een kapitaalgoed is een goed dat is bestemd voor ondernemers waarmee zij hun onderneming kunnen voeren. Bijvoorbeeld een hijskraan voor een bouwonderneming, een vrachtauto voor een transportbedrijf of een broodbakmachine voor een bakkerij. De kapitaalgoederen maken een belangrijk deel uit van het kapitaal.

Leave a Reply