Wat zijn idealen? En hoe kunnen ze gebruiken als kompas voor je leven?

Wat zijn de 7 idealen van mijn klanten

Geef je leven zin en richting met je idealen

Als je jezelf wil ontwikkelen, je leven richting wil geven en de zin van het leven zoekt is de beste aanpak om te werken met idealen. Idealen inspireren je, geven zin aan het leven. Dit artikel gaat over idealen. Wat zijn idealen, hoe krijg je zicht op jouw idealen, wat zijn de kenmerken van een ideaal en hoe gebruik je ze in je dagelijks leven.

Idealen zou je kunnen omschrijven als:

 • Je principes, je perfecte standaard waar je voor staat in het leven. Waar je naar streeft, wat je energie en voldoening geeft. Het geeft je leven betekenis en zin.
 • Houvast, stabiliteit, oriëntatie, begeleiding en criteria voor oordelen en besluiten.
 • a place to stand and return
 • De hoogste ultieme waarde in je leven.
 • Tool voor integratie en balans in al je levensfasen.
 • Je idealen kan je zien als de geesteshouding van waaruit je leeft. Het dient als leidraad om je energie, je motivatie, je wil te richten. Ze geven vorm aan je leven en bepalen wie je bent. Daarmee is het werken met idealen het belangrijkste wat er is om je leven zin en richting te geven. Je eigen Tom Tom en intrinsieke motivator.

  Voorbeelden van twee bekende personen die hun ideaal leefden waren Mahatma Ghandi: Ik zal de mensen helpen!…. en Martin Luther King: I have a dream ….. Nu hoef je zelf geen wereldverbeteraar te zijn om met idealen te kunnen werken. Iedereen kan met idealen werken. Het maakt niet uit hoe klein of groot je wereld is. Waar het om gaat is dat je het gebruikt voor je eigen ontwikkeling en binnen je eigen kring van familie, vrienden, collegas en andere medemensen die je ontmoet.

  De readings van Edgar Cayce geven een helder en gedetailleerd inzicht in wat idealen zijn en hoe je dit in leven kan toepassen. Volgens de readings dien je idealen te beschrijven op spiritueel, mentaal en fysiek niveau waarbij je idealen op spiritueel niveau het belangrijkste zijn.

  Het is echter niet voldoende om alleen maar te weten wat je idealen zijn. Je moet er ook naar leven. In het werk van Cayce vind je dit terug in wat hij beschrijft als attunement and application. Met alleen maar idealen blijf je een dromer en met alleen maar doen leef zonder te weten waarvoor.

  Je idealen komen voort uit je wezenlijke zijn.

  Idealen zijn niet zomaar gedachten en komen niet voort uit een algemeen religieus, theologisch of theosofisch standpunt. Ze komen ook niet voort uit mentale gedachten. Je echte idealen vindt diep van binnen, in je wezenlijke zijn, in je ziel. Ze hebben betrekking op zaken in je eigen leven je relatie met anderen en met de aarde. Zoals je idealen rond je gezin, partner, vriendschappen, collegas en andere relaties. En dus ook hoe je omgaan met de onze aarde, de natuur, haar bronnen.

  Wat zijn idealen nog waard tegenwoordig? Wat is een ideaal eigenlijk? Als kind was het mijn ideaal om de vijfde Beatle te worden. Er zijn er nog twee over, dus ik heb mijn ideaal aangepast; nu wil ik de derde Beatle worden. Heel vreemd hoe de geest werkt, want ik heb ’t gevoel dat ik steeds dichterbij mijn ideaal kom.

  Tja, het is ook veel gevraagd misschien. We creëren wat we wensen, we maken, produceren, reizen ver, leven lang en met een beetje geluk en gezond verstand redden we het wel. Deze dagen heb ik toch het gevoel dat het niet genoeg is. Dat het onvermijdelijke verlies van onze onschuld niet mag verhinderen om idealen te verwezenlijken.

  Een ideaal werd in 1858 nog omschreven als ‘de volkomenste voorstelling van eenig voorwerp of zaak in gedachten’. Kom daar maar eens om in 2018 want nu lees ik op encyclo.nl dat een ideaal iets is ‘wat je graag wilt bereiken’. Dat klinkt toch alsof de lat minder hoog ligt. “Hoe sta jij tegenover vrede op aarde?” “Ja, dat zou ik graag willen bereiken. Hé, heb jij de nieuwste I-phone al?”

  FAQ

  Wat is de betekenis van idealen?

  Een ideaal, idealis in het Latijn, betekent denkbeeldig en idea betekent voorstelling. In de wiskunde is ideaal de naam van zekere deelringen van een ring. Later wordt ideaal ook gebruikt als zelfstandig naamwoord in de ethische betekenis van iets voorbeeldigs.

  Wat zijn iemands idealen?

  Wat zijn de idealen? (Lat. idealis, overeenkomstig een idee), in het algemeen iets, dat men zich voorstelt, maar niet in de werkelijkheid aanwezig is. In het bijzonder een voorstelling, die de mens als model dient, om de werkelijkheid beter te maken dan zij is.

  Wat is het hoogste ideaal?

  iets wat men zich voorstelt als het hoogste en dat men wil verwezenlijken.

  Leave a Reply