Wat zijn effecten?

Economie Academy : les externe effecten

Waar hebt u over effecten gehoord?

Aandelen worden vaak aangeduid als effecten (Engels: securities), vooral in de Verenigde Staten. Wanneer er een schandaal uitbreekt op Wall Street, hoort u vermoedelijk dat de Amerikaanse Securities & Exchange Commission tot actie is overgegaan.

Aandelenhandelaars worden ook handelaars in financiële effecten genoemd en u hebt vast weleens financiële adviezen gelezen waarin effecten als goede belegging worden genoemd.

Een effect heeft als kenmerk dat het verhandelbaar is, oftewel dat het van eigenaar kan wisselen door middel van verkoop. De prijs van een effect noemen de koers. Deze wordt weer bepaald door de vraag en aanbod naar het effect. Is de vraag groter dan het aanbod dan stijgt de koers van het effect. Is het aanbod groter dan de vraag dan zal de koers dalen.

Effecten is de verzamelnaam voor aandelen, obligaties, optie en termijncontracten. Een aandeel is een eigendomsbewijs van een klein stukje van een bedrijf. Het gaat hier dan om grote bedrijven. Aandelen worden verhandeld op de beurs. Obligaties zijn leningen meestal aan overheden met een langere loop tijd. Optie hebben te maken met aandelen je kunt namelijk opties kopen met het recht om bepaalde aandelen te kopen.

Hier bij de link heb ik over obligaties en aandelen, en hier: Effecten (het woord wordt praktisch altijd in het meervoud gebruikt) is een collectivum (verzamelnaam) voor verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten. Een typisch kenmerk van effecten is dat ze gewoonlijk op een beurs verhandeld worden, en dat de prijs daar wordt bepaald door vraag en aanbod. De actuele prijs van effecten noemt men de koers. Bankbiljetten en cheques worden daarom niet tot de effecten gerekend. Er bestaat veel wetgeving omtrent het gebruik van effecten. Dit wordt wel het effectenrecht genoemd. De belangrijkste wet die gaat over effecten is de Wet op het financieel toezicht. Artikel 1 van deze wet geeft overigens een definitie van het begrip effecten. Dit zijn: aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters en soortgelijke certificaten van bovenstaande waarden recepissen van bovenstaande waarden

FAQ

Wat zijn effecten beleggen?

Effecten zijn, kort gezegd, verhandelbare aandelen en obligaties en daarmee vergelijkbare waardebewijzen zoals participaties of deelnemingsbewijzen in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap (CV) of een vastgoedfonds.

Wat is de betekenis van het effect?

effect – zelfstandig naamwoord uitspraak: ef-fect 1. het nut, de invloed of het gevolg ♢ het effect van laat naar bed gaan is dat je ‘s morgens moeilijk wakker wordt 2.

Welke effecten zijn er?

Er zijn grofweg 3 soorten effecten: aandelen, obligaties en afgeleide producten (zoals opties). Aandelen zijn het verhandelbare recht op deelneming in het kapitaal en daarmee op meedelen in de winst van een onderneming. Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen, zoals staats- en bedrijfsleningen.

Wat zijn effecten op de balans?

Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties, opties, futures. Effecten vallen onder de vlottende activa als ze de onderneming niet duurzaam dienen.

Leave a Reply