Wat houdt sihr (zwarte magie) in? – CURSUSISLAM.be

Dochter verlamd door Sihr, wat nu? – Shaykh Zayn al-‘Aabideen Bilaafreej

Taalkundige betekenis van Sihr

De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen: Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:

Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan Al-‘Arab)

Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een ziekte in de plaats geeft.

Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het valse echt te laten lijken.

Hoe zoekt de tovenaar toenadering tot de duivel?

Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommigen van hen plakken de Koran vast aan hun schoenen, waarna zij hiermee het toilet binnengaan. Anderen schrijven Koranverzen met onreinheden, zoals menstruatiebloed en andere dingen. Anderen schrijven Koranverzen achterstevoren op om op deze manier te spotten met de Woorden van Allah. Anderen bidden terwijl zij onrein zijn. Anderen blijven hun hele leven in de onreine toestand. Anderen zoeken toenadering tot de duivel door geslachtsgemeenschap te hebben met hun meest nabije familieleden, zoals hun moeder of hun dochter. Anderen doen andere zaken dan deze, dit alles om dichter bij de duivel te komen.

Hoe groter het ongeloof van de tovenaar is, hoe meer de duivel hem zal gehoorzamen. Dit is de tovenarij in het kort.

Als je denkt dat tovenarij slechts inbeelding is en geen realiteit, lees dan (de vertaling van) de volgende Woorden van Allah – de Majesteitelijke en Verhevene:

‘Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij.’ ( Soerat al-Baqarah 2:102)

‘Moesa (Mozes ﷺ ) zei: ‘Datgene waar jullie mee gekomen zijn, is tovenarij. Zeker, Allah zal deze tenietdoen. Zeker, Allah zet het werk van de verderfzaaiers niet recht. En Allah bevestigt de waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de boosdoeners er een hekel aan.’ ( Soerat Yoenoes 10:81-82)

‘Zeker, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En een tovenaar zal nooit slagen, wat hij ook doet.’ ( Soerat Ta Ha 20:69)

‘En tegen het kwaad van de vrouwen die op de knopen blazen.’ ( Soerat al-Falaq 113:4)

De meeste commentatoren van de Koran hebben gezegd dat de vrouwen die op de knopen blazen de tovenaressen zijn die op de knopen van de touwen blazen terwijl zij hun spreuken van tovenarij en ongeloof uitspreken.

Weet dat de Profeet Mohammed ﷺ , de meeste edele der schepsels, getroffen werd door tovenarij. Dit gebeurde vanwege een wijsheid die Allah wilde. ‘Aaishah vertelt, zoals overgeleverd werd door al-Boekhaarie en Moeslim, dat voor hem werd ingebeeld dat hij een bepaalde handeling had gedaan, terwijl hij deze niet had gedaan. Daarna smeekte Profeet ﷺ tot Allah, waarop er twee Engelen naar hem kwamen. De één ging bij zijn hoofd staan en de ander bij zijn voeten. Zij vertelden wie hem had betoverd en waar de tovenarij te vinden was, waarna hij daarheen ging samen met zijn Metgezellen en de tovenarij teniet deed. Daarop genas Allah – Verheven is Hij – de Profeet ﷺ .

Wat is het oordeel over tovenarij?

De Profeet ﷺ zei: ‘ Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat doen, hij behoort niet tot ons…’

Wanneer jij naar een tovenaar gaat om jezelf of een ander te genezen, dan behoor je niet tot de gemeenschap van Mohammed ﷺ .

‘…En degene die naar een helderziende of waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt, die is zonder twijfel ongelovig in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.’

Ook zei de Profeet ﷺ : ‘ Vermijd de zeven vernietigers: het toekennen van partners aan Allah, tovenarij…’ Enz.

Na het toekennen van partners aan Allah komt tovenarij als tweede op de lijst van de vernietigers. Tovenarij is namelijk ongeloof in Allah.

Een tovenaar heeft vele kenmerken. Ik zal slechts een aantal van zijn kenmerken opnoemen en niet allemaal. Als je ook maar één van deze tekenen bij hem aantreft, weet dan met zekerheid dat hij een tovenaar is. Maar als je geen van deze kenmerken bij hem aantreft, dan wil dit nog niet zeggen dat hij geen tovenaar is. Hij kan een tovenaar zijn, zonder dat je één van deze tekenen ziet. Dit zijn enkele van zijn tekenen:

– Dat hij vraagt naar de naam van de zieke en de naam van zijn moeder. Wat wil hij met de naam van zijn moeder? Dit komt omdat hij samenwerkt met demonen en duivels. Hij gehoorzaamt hen en aanbidt hen.

– Dat hij een spoor van de zieke neemt. Hij zegt: geef mij iets van de sporen van de zieke. Een kledingstuk of iets anders. Sommige tovenaars stellen zelfs de voorwaarde dat deze kleding niet gewassen wordt. Het is noodzakelijk dat het zweet van de zieke zich op de kleding bevindt.

– Dat hij om bepaalde dieren vraagt. Sommige tovenaars vragen om een schaap te slachten, of een kip of een kameel. Maar met een voorwaarde: dat je de Naam van Allah er niet over noemt. Sommigen eisen een bepaalde eigenschap in deze dieren. Bijvoorbeeld dat het een zwart schaap is, dat hij twee horens heeft, dat hij die en die eigenschap bezit of uit die en die plek komt. De tovenaars stellen voorwaarden. Sommigen zeggen: begraaf het en eet er niks van op. Anderen zeggen: werp het in die en die plek, in een bouwval of een afvalplaats. Voor wie is dit offer? Het is een toenadering van de tovenaar tot de duivel.

– Dat zij toverspreuken opschrijven of uitspreken. Zij schrijven Koranverzen op een stuk papier: boven, onder, links en rechts. Daarna tekenen zij in het midden van het papier vierkantjes met daarin letters, cijfers en tekeningen. Sommigen maken tekeningen van schorpioenen en slangen. Anderen schrijven onbegrijpelijke woorden op. Dit zijn aanroepingen van de duivels. De tovenaar zoekt zijn toevlucht bij de duivels en demonen. Daarna zegt hij: stop dit onder jouw deken of in jouw kleding. Of hang dit thuis op. Of stop het in de kast. Of stop het in water en drink het op. Of verbrand het en adem de rook ervan in. Of hij spreekt deze woorden binnensmonds uit in de aanwezigheid van de zieke.

– Sommige tovenaars dragen de zieke op om zich af te zonderen van de mensen. Zij zeggen: ga in een donkere kamer zitten waar het zonlicht geen toegang heeft. Dit voor een aantal dagen lang. Waarom? Omdat de duivel zich met de enkeling bevindt, zoals de Profeet ﷺ ons heeft verteld.

– Sommige tovenaars geven voorwerpen aan de zieke en zeggen: begraaf dit onder de grond. Of zij geven hem papieren en zeggen: verbrand dit en adem de rook in.

Dit zijn enkele van hun tekenen. Onthoud deze dus en wees gewaarschuwd voor hen. Maar weet dat: ‘…zij hier niemand mee kwaad kunnen doen, behalve met de toestemming van Allah.’ ( Soerat al-Baqarah 2:102)

Zij zijn niet in staat om jou met iets te schaden, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Weet met zekerheid dat niks jou zal treffen, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbestemd.

FAQ

Wat is een Shir?

Definities die `shir` bevatten:

Shir = shir is een Hebreewse meisjesnaam. Het betekent `zang`. Eunoe shirikishinai = Eunoe shirikishinai is een borstelworm uit de familie Polynoidae. Het lichaam van de worm bestaat uit een kop, een cilindrisch, gesegmenteerd lichaam en een staartstukje.

Wat moet je doen als je SIHR hebt gevonden?

Onderstaand stuk gaat over wat je moet doen als je iets van sihr hebt gevonden en je wilt dit onschadelijk maken. Bij twijfel kan je beter contact opnemen met iemand die hier verstand van heeft. Let op, niet iedere imam heeft hier verstand van. En ga ook niet naar iemand die zelf met de djinn samen werkt!

Wat zijn de grootste zonden in de islam?

In de Koran staan verschillende ayaat waarin de vergevingsgezindheid van God wordt aangetoond tegenover hen die berouw hebben van zonden, zoals soera De Koe 160 en soera De Vrouwen 110. Echter, de grootste zonde is het dienen van andere goden (shirk), waarvoor geen vergeving zou bestaan.

Wat is het boze oog islam?

De Turkse autoriteit voor religieuze zaken veroordeelt het dragen van het ‘boze oog‘, een amulet waaraan bepaalde krachten worden toegedicht. Volgens Diyanet, de autoriteit die aan het hoofd staat van ruim 85.000 moskeeën, is het niet toegestaan in de islam om hulp van iets anders te verwachten dan van Allah.

Leave a Reply