Protectionisme en Protectionistische Maatregelen (Uitleg)

Wat is protectionisme versus vrijhandel? #donderdagbegrippendag

Laatste nieuws:

Deze vorm van economisch beleid schermt de eigen markt af voor buitenlandse concurrenten. Veel gebruikte protectionistische maatregelen zijn invoertarieven, importquota en subsidies. Hiermee worden buitenlandse concurrenten tegengewerkt, om de eigen industrie te bevoordelen. Protectionisme kan zodoende worden beschouwd als het tegenovergestelde van internationale vrijhandel.

Protectionisme wordt veelal gezien als slecht beleid. De meeste economen zien namelijk internationale vrijhandel als het systeem met de meeste economische voordelen voor de meeste mensen. Dit is echter niet onomstreden. Door protectionisme met vrijhandel te combineren hebben veel Aziatische landen bijvoorbeeld een enorme economische groei doorgemaakt.

Onder welke omstandigheden kan een land protectionistische maatregelen invoeren?

Over het algemeen leiden protectionistische maatregelen tot een verlies van welvaart. Door het marktevenwicht tussen vraag en aanbod te verstoren wordt de prijs van producten niet meer bepaald door de markt, maar wordt zij beïnvloed door de overheid. Door protectionistische maatregelen neemt de concurrentie tussen bedrijven af, doordat bedrijven in een land minder of niet hoeven te concurreren met bedrijven uit het buitenland. Toch zijn er een paar gevallen waarin protectionistische maatregelen toch kunnen worden ingevoerd. Twee belangrijke zijn het voorkomen van dumping en het beschermen van infant industry.

Als er sprake is van dumping proberen buitenlandse bedrijven de markt in een land te veroveren door producten aan te bieden voor een prijs die lager is dan de kostprijs. Als een buitenlands bedrijf een product verkoopt voor een prijs die lager is dan het bedrag dat het een bedrijf in dat land kost om dat product te maken, zullen producenten in dat land failliet gaan. Stel je voor dat Chinese bedrijven zonnepanelen gaan verkopen voor 100 euro per stuk, terwijl het Europese bedrijven 200 euro kost om zonnepanelen te maken. Europese producenten van zonnepanelen zullen dan failliet gaan, waardoor Chinese producenten een monopoliepositie krijgen en hoge prijzen kunnen vragen voor hun zonnepanelen. Als Europa dan protectionistische maatregelen zoals invoerheffingen treft, kan deze dumping worden tegengegaan en kunnen Europese producenten hun zonnepanelen blijven verkopen.

Een andere reden waarom een land protectionistische maatregelen in kan voeren is om nieuwe industrieën in dat land te helpen om te groeien en uiteindelijk te concurreren met het buitenland. Stel je voor dat Nederland zou besluiten om zelf auto’s te gaan produceren. Het zou dan erg lastig zijn voor Nederland om te concurreren met bijvoorbeeld Duitsland. In Duitsland worden al jarenlang auto’s gemaakt en is de auto-industrie erg ver ontwikkeld. Hierdoor kan er in Duitsland efficiënter geproduceerd worden dan in Nederland. Het is zo voor Nederland erg lastig om zelf een auto-industrie te beginnen. Nederland blijft op deze manier afhankelijk van import. Als er dan protectionistische maatregelen ingevoerd zouden worden tegen de import van Duitse en andere buitenlandse auto’s, zou de Nederlandse auto-industrie tijd krijgen om zich te ontwikkelen en auto’s te verkopen met minder buitenlandse concurrentie. Het doel van infant industry bescherming is om industrieën net zolang te beschermen tegen buitenlandse concurrentie totdat zij zelf in staat zijn om met het buitenland te concurreren.

Wil je ook nog een uitlegvideo zien over protectionisme? Kijk dan onderstaande video van Economie-Academy.

Winnaars en verliezers met protectionistische maatregelen

Consumenten in het protectionistische land verliezen over het algemeen in de eerste plaats. Na de protectionistische maatregelen zullen ze een hogere prijs betalen dan wat buitenlandse concurrenten zouden kunnen bieden als er geen belemmeringen waren voor hun producten. Buitenlandse fabrikanten lopen ook de dupe, omdat ze beperkt zijn en duurder worden om hun producten op de beschermde markt te brengen.

Aan de andere kant winnen nationale fabrikanten. Hun industrie wordt beschermd tegen buitenlandse concurrenten die een deel van hun marktaandeel zouden kunnen wegnemen. De staat is in eerste instantie ook bevoordeeld, aangezien het tarief een belasting is waarvan de inning rechtstreeks naar de staatskas gaat.

FAQ

Wat houdt protectionisme in?

Deze vorm van economisch beleid schermt de eigen markt af voor buitenlandse concurrenten. Veel gebruikte protectionistische maatregelen zijn invoertarieven, importquota en subsidies. Hiermee worden buitenlandse concurrenten tegengewerkt, om de eigen industrie te bevoordelen.

Wat is protectionisme wikikids?

Protectionisme betekend dat een land zijn eigen economie beschermt tegen goedkopere handel van andere landen. Deze landen hebben een angst dat landen die goedkopere producten produceren hun producten in dat land verkopen.

Waarom protectionisme?

Protectionistische maatregelen zijn maatregelen die erop gericht zijn om de productie in eigen land te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland. Door producten uit het buitenland duurder te maken of tegen te houden, hebben producenten in eigen land minder last van concurrentie en kunnen zij blijven produceren.

Wat zijn de 4 Protectiemaatregelen?

Wat zijn de 4 Protectiemaatregelen?
  • De controle op geïmporteerde producten door de overheid.
  • Het beschermen van het binnenland door politie en leger.
  • Het beschermen van de binnenlandse markt door de overheid.
  • Het tegenhouden van buitenlandse producten door de overheid.

Leave a Reply