Wat is polarisatie?

Polarisatie veroorzaakt conflict of versterkt bestaande tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of partijen. Er ontstaan dan meerdere steeds radicaler wordende groepen met tegenovergestelde mening. Polarisatie komt voor op de werkvloer, op school, in buurten en gemeentes. Denk aan tegenstellingen als arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, van Europese of niet-Europese komaf. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Polarisatie veroorzaakt conflict of versterkt bestaande tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of partijen. Er ontstaan dan meerdere steeds radicaler wordende groepen met tegenovergestelde mening. Polarisatie komt voor op de werkvloer, op school, in buurten en gemeentes. Denk aan tegenstellingen als arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, van Europese of niet-Europese komaf. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Polarisatie veroorzaakt conflict of versterkt bestaande tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of partijen. Er ontstaan dan meerdere steeds radicaler wordende groepen met tegenovergestelde mening. Polarisatie komt voor op de werkvloer, op school, in buurten en gemeentes. Denk aan tegenstellingen als arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, van Europese of niet-Europese komaf. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is polarisatie en wat kun je er tegen doen?

Wat is polarisatie eigenlijk?

Wat is polarisatie eigenlijk? Dit is een belangrijke vraag om mee te beginnen als we het over polarisatie gaan hebben, stelt politicoloog Eelco Harteveld van de Universiteit van Amsterdam. ‘Lange tijd onderzochten politicologen polarisatie als een tegenstelling tussen opvattingen, wat we nu ideologische polarisatie noemen.’ Opvallend genoeg bleken er maar weinig aanwijzingen te zijn dat in een land als Amerika de afgelopen decennia de opvattingen sterker uit elkaar zijn gegroeid dan ze al waren. ‘Dit was een verwarrende bevinding, omdat tegelijkertijd tegenstellingen juist leken te groeien.’

We zijn op een andere manier naar polarisatie gaan kijken. Niet als een tegenstelling tussen opvattingen, maar als een kloof die ontstaat door hoe we over elkaar denken.- Eelco Harteveld

Tien jaar geleden zijn politicologen daarom op een andere manier naar polarisatie gaan kijken: als een kloof die ontstaat door hoe we over elkaar denken. ‘Dat noemen we affectieve polarisatie’, vervolgt Harteveld, ‘en vanuit deze invalshoek bleek dat polarisatie in Amerika juist enorm is gegroeid. Democraten en Republikeinen zijn elkaar steeds meer gaan wantrouwen en hebben steeds meer een hekel aan elkaar gekregen, al liggen hun opvattingen dus historisch gezien helemaal niet verder uit elkaar.’

Wat zijn de positieve en negatieve effecten van polarisatie?

Het positieve effect van polarisatie is dat het grote veranderingen in de samenleving op snel gang kan helpen. Soms is polarisatie nodig nodig om conflicterende belangen en standpunten inzichtelijk te maken. Het polarisatieproces kan te ver worden doorgevoerd, dan ontstaat er verdeeldheid binnen een samenleving. Polarisatie is een slechte zaak wanneer het leidt tot conflicten tussen groepen met verschillende kenmerken of denkbeelden. Het gevolg zal steeds groter wordende segregatie zijn. Ook zal de ruimte voor de genuanceerde mening steeds kleiner worden, je bent ‘ervoor of ertegen’.

Meervoud van polarisatie

Het meervoud van polarisatie is polarisaties.

FAQ

Wat is een voorbeeld van polarisatie?

Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Polarisatie kan zich manifesteren op verschillende locaties, bijvoorbeeld in een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook op (sociale) media.

Hoe ontstaat polarisatie?

Polarisatie duikt dus op als groepen tegenover elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld als ze een andere mening hebben over een thema. Als die meningsverschillen te hoog oplopen, worden de groepen verder uit elkaar getrokken. Polarisatie is dan een feit.

Wat is een ander woord voor polarisatie?

Hoe ontstaat polarisatie? Polarisatie ontstaat wanneer twee bevolkingsgroepen zich afzetten tegen elkaars identiteit. Er is een wij-groep en een zij-groep, met daartussen het ‘stille midden’.

Leave a Reply