Functie en stadia van de mitose

Mitosis: The Amazing Cell Process that Uses Division to Multiply! (Updated)

Mitose wordt ook wel de gewone celdeling genoemd. Mitose vindt plaats in alle cellen van het lichaam. Hierbij wordt één diploïde cel (met 46 chromosomen) vermenigvuldigd tot twee identieke diploïde cellen. Mitose vindt plaats in het lichaam voor de groei van het organisme, de vervanging van afgestorven cellen in het organisme en voor het herstellen van beschadigd weefsel. De mitose bestaat uit vier verschillende fasen.

De mitose, of M-fase, is een onderdeel van de celcyclus van de cel. De celcyclus van de cel bestaat naast de M-fase ook uit een G1-fase, S-fase en G2-fase (samen de interfase). De interfase omvat het grootste deel van de celcyclus en de meeste cellen bevinden zich het grootste deel van de tijd in de interfase. In de G1-fase voert een cel zijn functies uit; een spiercel zorgt bijvoorbeeld voor beweging van een organisme, een cel in een blad zet zonlicht om in energie voor een plant. Als de cel later zal gaan delen, groeit de cel in deze fase en worden eiwitten en organellen aangemaakt. Wanneer de cel zich gaat voorbereiden op de mitose, gaat hij vanuit de G1-fase over in de S-fase. In de S-fase, die vrij veel tijd in beslag neemt, vindt DNA-replicatie plaats: de chromosomen worden verdubbeld. In de G2-fase groeit de cel tot slot nog steeds en vinden de laatste voorbereidingen op de mitose plaats. Tijdens de interfase heeft de cel verschillende controlemomenten. Aan het eind van de G2-fase wordt het gekopieerde DNA gecontroleerd. Wanneer hier te grote afwijkingen worden gevonden die niet te repareren zijn door de cel, zet de cel aan tot apoptose. Apoptose is geprogrammeerde celdood; de cel doodt zichzelf dus om te voorkomen dat de dochtercellen met fout DNA zouden ontsporen tot kankercellen.

In de anafase worden de twee chromatiden los van elkaar getrokken door de trekdraden. De chromatiden, nu dus chromosomen doordat ze niet meer in verbinding staan door een centromeer, worden naar tegenoverliggende kanten van de cel getrokken. Aan het eind van de anafase bevindt zich dus een complete set chromosomen aan elke kant van de cel.

In de profase gaat het DNA spiraliseren; het DNA wordt heel strak opgevouwen. Hierdoor komen de afzonderlijke chromosomen los van elkaar te liggen en worden ze zichtbaar onder de microscoop. Van elk chromosoom zijn nu twee kopieën aanwezig, die aan elkaar vast zitten op een plek die centromeer heet. Doordat de centromeer de twee delen verbindt, heten deze kopieën chromatiden. Tijdens de profase ontwikkelt er ook een spoelfiguur van lange eiwitbuisjes die in de latere fasen de chromatiden uit elkaar gaan trekken.

Cellen die veel blootstaan aan schadelijke invloeden van buitenaf, zoals huidcellen, worden geregeld vervangen. Cellen die een belangrijke functie binnen een organisme vervullen en cellen die minder makkelijk te vervangen zijn blijven gedurende het hele leven van het organisme behouden, zoals zenuwcellen. Er zijn twee soorten celdelingen: mitose en meiose. In dit artikel kun je alles lezen over mitose. Wil je meer weten over meiose? Lees dan ons artikel over dit onderwerp!

Een ander woord voor mitose is de gewone celdeling. Mitotische delingen vinden plaats in alle cellen en weefsels van het lichaam. Door één mitotische deling ontstaat er uit één diploide modercel twee diploide dochtercellen. Mitose vindt in het lichaam plaats voor groei van het organisme, vervanging van afgestorven cellen in het organisme en voor het herstellen van beschadigd weefsel.

De mitose, of M-fase is een onderdeel van de celcyclus van de cel. De celcyclus van de cel bestaat naast de M-fase ook uit een G1-fase, S-fase en G2 fase. In bovenstaande afbeelding is de M-fase en de voorbereiding op de M-fase weergegeven in relatie tot de celcyclus. Ook is de duur van de verschillende fasen van de celcyclus bij benadering aangegeven.

(Gr. , draad). Het kerndeelingsproces, ook karyokinese genoemd. De benaming is ontleend aan den in de kern door de chromatine gevormden draad, die zich verdeelt in een aantal stukken of chromosomen, elk van welke zich weer splitst in twee helften waarvan de eene zich beweegt naar de eene en de andere naar de tegengestelde pool der spoelvormige kern…

Celdeling, proces waardoor een cel zich splitst in twee dochtercellen Alle meercellige organismen groeien door vermeerdering van hun cellen, dat wil zeggen mitose. De celdeling is een sterk gereguleerd proces bestaande uit een aantal nauwkeurig op elkaar afgestemde fases. Als de controle op de celdeling niet goed is, bijvoorbeeld door mutaties in g…

FAQ

Wat is een mitose en meiose?

Mitose –> normale celdeling, met als doel groei, vervanging en herstel van cellen. Meiose –> reductiedeling, met als doel de vorming van geslachtscellen. De geslachtscellen zijn zaad- en EIcellen. In mEIose zit een EI, dus dat is voor de vorming van geslachtscellen.

Wat is de functie van de mitose?

De mitose heeft meerdere stappen of fases – interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase en cytokinese – om succesvol de nieuwe diploïde cellen te maken. De celcyclus bij mitose heeft meerdere fases en zorgt voor twee nieuwe diploïde dochtercellen.

Leave a Reply