Dit is een flora- en fauna-activiteit

What is Flora and Fauna

Wat houdt een flora en fauna check in?

Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mag u nooit verstoren of vernietigen. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming. Om planten en dieren te beschermen is een ecologisch onderzoek, ook wel flora- en faunacheck verplicht. Dit geldt bij zowel evenementen als bij bouwactiviteiten. Wat precies wel of niet mag verschilt per provincie, en in sommige gevallen moet er een ontheffing aangevraagd worden. Te beginnen met een flora- en faunacheck minimaliseren we de impact van uw project op de lokale natuur en helpen we om de Nederlandse biodiversiteit te behouden.

Wilt u een bestaand gebouw slopen of staat er een grote verbouwing gepland? Dan is een flora- en faunacheck verplicht. Want misschien beseft u het niet, maar vogels en vleermuizen vinden vaak hun toevlucht onder dakpannen, en de huismus komt elk jaar terug op hetzelfde nest. En leeft er een beschermde soort in de buurt van uw project, dan moet er een manier zijn om de eventuele schade aan deze soort te compenseren. Staat uw toekomstige bouwwerk in weidegebied? Dan moet u een uitgebreidere soorteninventarisatie laten doen.

Wet Natuurbescherming en certificering

Om de flora en fauna in Nederland te beschermen is in 1999 de Flora- en Faunawet in het leven geroepen. Deze wet is in 2017 omgevormd tot de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zo veel mogelijk met rust worden gelaten.

In lijn met deze nieuwe wetgeving is er door de overheid een gedragscode opgesteld. Bedrijven, waaronder T&G Groep, laten hun personeel scholen om zo een certificaat te behalen dat bewijst dat de dienstverlening aan deze gedragscode voldoet. Het certificaat Wet Natuurbescherming kent drie niveaus. Hoe hoger het niveau, des te deskundiger de medewerker. Het voordeel van deze certificering is dat sommige zaken m.b.t flora en fauna mogen worden uitgevoerd zonder ontheffing. Bekijk hier meer informatie over onze certificering.

Welke woorden hebben te maken met fauna?

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem.

FAQ

Wat valt er onder fauna?

Flora en fauna zijn verzamelbegrippen voor alle planten en dieren in een gebied. Flora verwijst naar de planten en fauna naar de dieren.

Wat heeft te maken met flora?

flora – Zelfstandignaamwoord 1. het plantenrijk in een bepaalde streek of periode ♢ Madagascar heeft een ontzettend rijke flora, met vele soorten die enkel daar voorkomen. Woordherkomst van Flora, de Romeinse godin van bloemen en van de lente Synoniemen plantenwereld Verw…

Welke dieren vallen onder fauna?

Fauna
  • Zoogdieren.
  • Vogels.
  • Vissen.
  • Reptielen.
  • Amfibieën.
  • Vlinders.

Wat is een flora en fauna check?

Middels een quickscan flora en fauna wordt door Ecoresult onderzocht of beschermde soorten en natuurgebieden in of in de omgeving van een plangebied voorkomen. In de praktijk wordt een quickscan flora en fauna ook anders genoemd, zoals een voortoets, natuurtoets, ecologisch vooronderzoek of verkennend onderzoek.

Leave a Reply