wat is een slow whoop voor installatie

De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren: Luid alarm. Door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slowwhoop‘).

Slow whoop V2

Als u in alle paniek uw werkplek verlaat, kan dit onnodig paniek en onrust opwekken bij uw collega’s. Het kan voorkomen dat het een valse melding (loos alarm) betreft. Als dit overdreven vaak gebeurt, moet u contact opnemen met de desbetreffende installatiebedrijf. Is er daadwerkelijk een incident begeleid dan alle aanwezigen in het gebouw naar de BHV verzamelplaats buiten.

Welk geluid maakt een slow whoop?

Een slow whoop geluid is een duidelijk herkenbaar en goed hoorbaar geluidssignaal dat in een regelmatig tempo steeds herhaald wordt. Dit luide signaal waarschuwt de werknemers en alle aanwezigen binnen een gebouw dat er snel actie moet worden ondernomen om tot ontruiming van het gebouw over te gaan.

De slow-whoop kan door zowel de automatische als handbrandmelder geactiveerd worden. Doorgaans heeft de handbrandmelder een automatische doormelding naar de brandweer en/of beveiligingsbedrijf, omdat de handbrandmelder doelbewust wordt geactiveerd. De automatische brandmelder (lees: rookmelder) daarentegen kan gemakkelijk een vals alarm afgeven doordat men er onder staat te roken, er gelast wordt etc. Hiermee wordt rekening gehouden door de melding vertraagd door te zetten naar de brandweer en/of het beveiligingsbedrijf. Rookmelders zonder doormelding naar slow-whoop of brandweer zijn bij ons verkrijgbaar.

De slow-whoop is een communicatiemiddel waarbij middels een geluid een alarm wordt afgegeven. Hoe je op het alarm reageert, is afhankelijk van of je op dat moment BHV’er bent of niet. In dit artikel lees je hoe je bij een slow-whoop signaal moet handelen, hoe het alarm geactiveerd wordt en wat er bij een valse melding gebeurt.

FAQ

Wat doe je als BHV-er wanneer je het geluid van een slow whoop ontruimingsalarm hoort?

Een slowwhoop geeft een luid signaal word ook wel ontruimingssignaal genoemd. Het geluid van de slow whoop is een teken voor alle aanwezigen om het gebouw rustig te verlaten. Voor BHVers betekent dit actie! Er is mogelijk een een incident.

Wie wordt door een slow whoop gewaarschuwd?

Een slow whoop geluid is een duidelijk herkenbaar en goed hoorbaar geluidssignaal dat in een regelmatig tempo steeds herhaald wordt. Dit luide signaal waarschuwt de werknemers en alle aanwezigen binnen een gebouw dat er snel actie moet worden ondernomen om tot ontruiming van het gebouw over te gaan.

Wat doe je als eerste wanneer de slow whoop af gaat?

Wat te doen tijdens een ontruiming? Als het ontruimingssignaal, de slow whoop, door het gebouw schalt, is het van belang het volgende te doen: blijf kalm, pak je spullen en verlaat het gebouw; neem de dichtstbijzijnde vluchtroute vanaf je studieplek naar de nooduitgang.

Wat is het geluid van een slow whoop?

De sirene geeft een geluid van 106 dB. Een slowwhoop is het signaal voor ontruiming. Het bestaat uit een toon die begin bij 500 Hz, waarna het in enkele seconden een octaaf stijgt.

Leave a Reply