wat is een liefdesrelatie?

Wat is een gezonde relatie? (Levensvragen Podcast #1)

Wanneer heb ik te veel bindingsangst of verlatingsangst?

Een beetje bindingsangst of verlatingsangst is normaal. Soms heb je ook een goede reden om je (nog) niet te willen binden.

Bindingsangst kan problematisch worden als je in een relatie niets wil delen door schik om te veel van je eigen territorium af te staan te geven of te veel van jezelf te tonen.

Verlatingsangst wordt een probleem als je er al voorhand van uitgaat dat de ander niet te vertrouwen is en je de relatie geen kans geeft.

Snel naar:

Mensen die van mekaar houden voelen zich goed bij elkaar en hebben respect en begrip voor elkaar.

Liefde in je relatie laat je toe te groeien als persoon en sterker in het leven te staan. Liefde zorgt er niet alleen voor dat je elkaar graag ziet, ze kan ook deze effecten hebben:

 • Zelfontplooiing: het ontdekken van nieuwe dingen, gesteund door een partner die je helpt en motiveert om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.
 • Bevestiging: je partner bevestigt je in je kijk op de wereld en op doelen die je in het leven wil verwezenlijken. Deze bevestiging geeft een gevoel van geborgenheid.
 • Zelfkennis: door je partner leer je meer over hoe je zelf in elkaar zit en functioneert. Zo krijg je de kans om zowel je positieve als negatieve eigenschappen beter te leren kennen en aan jezelf te werken.
 • Steun: in een liefdevolle relatie weet je dat je bij je partner terecht kan voor steun en hulp op moeilijke momenten.
 • Perspectief: samen beslissen welke richting jullie zullen uitgaan. Je toekomstperspectief wordt duidelijker door aan een gemeenschappelijk doel te werken.
 • Intimiteit is het verlangen om emotionele steun te geven en te ontvangen en diepste gevoelens en ervaringen te delen. Het is ongedwongen, respectvol en teder met elkaar omgaan.

  Bij lichamelijke intimiteit wordt snel gedacht aan seks, maar intimiteit kan ook bestaan uit knuffelen, in elkaars armen zitten, arm in arm lopen.

  Bij emotionele intimiteit deel je je gevoelens met elkaar.

  Fysieke intimiteit kan los van emotionele intimiteit bestaan. Je kan je heel erg verbonden met iemand voelen zonder lichamelijk contact te hebben of met iemand vrijen waarmee je geen speciale band hebt.

  Niet iedereen kan of durft altijd intiem te zijn.

  Verliefdheid is iets waar je zelf niets voor hoeft te doen, liefde daarentegen vraagt inspanningen.

  Er zijn hiervoor zeven basiselementen:

 • aanvaarding: dat je de ander neemt zoals hij of zij is, ook op de moeilijke momenten.
 • positieve illusies: het beste in de ander zien
 • lichamelijkheid: lichamelijk contact of dicht bij elkaar zijn
 • aandacht: interesse tonen in je partner en attent zijn
 • samenhorigheid: een bondgenootschap of ‘wij’ gevoel hebben
 • zelfstandigheid: jezelf blijven, een positieve identiteit en zelfbeeld hebben los van je partner
 • spanning: de routine van het dagelijks leven breken en nieuwe dingen proberen
 • In elke relatie word je regelmatig met problemen geconfronteerd. Bij een kwaliteitsvolle relatie is het van belang dat beide partners hun emoties kunnen uiten en dat ze conflicten kunnen oplossen en uitpraten.

  Communicatie speelt een centrale rol in een liefdesrelatie. Het is niet altijd gemakkelijk om goed met elkaar te praten, je gedachten te verwoorden en contact te leggen met de ander.

  Er bestaan hiervoor een aantal richtlijnen:

 • geef eenduidige boodschappen: zorg ervoor dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. Vermijd dubbelzinnigheden.
 • luister actief: vraag door en check of je de ander begrijp klopt in plaats van direct met een antwoord of oplossing te komen.
 • wees specifiek: vermijd veralgemeningen (zoals “wij doen nooit iets leuks samen”) en stel liever dingen voor (zullen we eens per week uiteten?)
 • doe geen veronderstellingen: vermijd conclusies te trekken op basis van jouw beeld van je partner
 • beperk je tot het hier en nu: als je begint over het verleden, kan je partner daar niets mee doen. Als je iets bij hem of haar reduceert tot een karaktertrek, laat je geen mogelijkheid voor verandering.
 • kom op voor jezelf: wees weerbaar op zelfbewuste wijze. Assertiviteit is gezond: je moet jezelf kennen en waarderen.
 • schrijf de ander niets voor: zeg de ander niet voor hoe het hoort. Je partner heeft een eigen visie en geweten. Gun hem of haar de tijd om ernaar te handelen.
 • toon begrip: leef je in de ander in en bevestig hem of haar. Wie zich in een ander kan verplaatsen en zijn of haar gevoelens erkent, zal sneller ervaren dat de ander ook actief mee wil zoeken naar oplossingen. Maak duidelijk dat je niet alleen de redenering van de ander kan volgen, maar dat je ook zijn ervaringen en de emoties die erbij horen begrepen hebt.
 • uit je positief: let op wat de andere goed doet. Moedig dat gedrag aan. Focussen op wat slecht is of wat je niet wil, helpt niet.
 • praat in de ik-vorm: zeg bijvoorbeeld niet: “jij kan nooit je ongelijk toegeven” maar “ik heb er moeite mee dat jij je ongelijk niet toegeeft”
 • Is het normaal dat ik twijfel over mijn relatie?

  Ja, iedereen twijfelt wel eens aan zijn relatie. Twijfels zijn normaal. Er is geen formule om uit te maken of je twijfels belangrijk genoeg zijn om de relatie te beëindigen.

  Als de dieptepunten in je relatie aanhouden en je je hierdoor meestal ongelukkig voelt, is het tijd om in te grijpen.

  FAQ

  Wat is een liefdesrelatie?

  Een liefdesrelatie is een band tussen 2 personen. Je kan elkaar de vrijheid geven maar je denkt ook aan elkaar en dit laat je zien. Je kan goed praten met elkaar en lachen met elkaar. Je bent bezorgd, lieftallig, beschermend en wilt alleen het beste voor de ander.

  Wat is het doel van een relatie?

  Een relatiedoel is een verklaring opgesteld en overeengekomen door de beide partners waarin hun principes, doelen en waarden staan die hun begeleid bij hun gezamenlijke levensreis. Wanneer je een relatiedoel koestert, voedt het je relatie op een krachtige manier.

  Wat deel je in een relatie?

  De domeinen die ik onderscheid zijn: (1) communicatie en interactie, (2) veiligheid en geborgenheid, (3) zorgen voor elkaar en onbaatzuchtigheid, (4) intimiteit en seksualiteit, (5) verbinding en hechting, (6) macht en autonomie, (7) dromen, (8) liefde voor elkaar, (9) het onderhoud van de relatie.

  Wat is normaal in een relatie?

  veiligheid, vertrouwen en zorg voor elkaar: je kwetst elkaar niet opzettelijk. respect en aanvaarding: in elke relatie zijn er verschillen tussen partner, die je niet altijd kan veranderen. In een fijne relatie heb je respect voor elkaar en voor elkaars verschillen.

  Leave a Reply