Betekenis-definitie commissie: Beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, in verband met het … – DFB

Wat is een commissie?

(

v. last, taak; bestelling, boodschap; lichaam v. personen, die In last hebben, zekere taak gemeenschappelijk uit te voeren, te onderzoeken; hetgeen een koopman voor de bezorging v. e. zaak aan zijn lastgever in rekening brengt; ~boek, o. boek, waarin de bestellingen (commisslën) worden opgetekend; ~goed, o. waren, boeken, die een koopman voor…

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven. Commissies kunnen zowel voor be…

[Fr.], v. (-s), 1. opdracht door een openbaar gezag verleend; overdracht van gezag en het stuk waarin deze is vervat; 2. boodschap: ik heb nog enige commissies te doen; een kleine, een grote -, een kleine, grote boodschap; 3. (handel) zaak op order en voor rekening van een ander: iets in kopen, verkopen; boekwerken in hebben, als boekhandelaar (d…

– In de handel: loon of provisie welke iemand (de commissionair) ontvangt die zijn bedrijf maakt van het sluiten van overeenkomsten op zijn eigen naam of firma, op order en voor rekening van een ander (de opdrachtgever, commissiegever, lastgever of committent). – Vergaderen of bespreken in groepsverband: personen aan wie door een vergadering of een…

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

FAQ

Wat is een commissie geld?

commissie – Ander woord voor provisie; vergoeding die wordt gevraagd om bepaalde transacties uit te voeren, zoals effectentransacties.

Wat valt onder commissie?

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven.

Wat is een commissie krijgen?

een beloning die iemand krijgt om iets te doen voor een ander.

Hoeveel commissie is normaal?

Het percentage ligt meestal rond de 2 à 6 procent. Volgens het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars mag je uitgaan van gemiddeld zo’n 3 procent (zonder btw).

Leave a Reply