BBL of BOL, wat is dat?

Ga jij in september beginnen met een mbo opleiding? Let op, want de regels op het mbo zijn veranderd. Als je in september begint, dan moet jij je uiterlijk op 1 april aanmelden voor een publieke mbo school. Als je niet op tijd bent met inschrijven, dan kunnen ze jou zelfs weigeren.

BSA is de afkorting van bindend studieadvies. Je mbo-school laat jou hiermee weten of je over mag gaan naar de volgende klas. Maar het kan ook zijn dat de school vindt dat het niveau van de mbo-studie te hoog is voor jou. Lees hier verder over de BSA op het mbo.

Ben jij van plan om een mbo opleiding te doen of zit jij al op het mbo? Als het goed is, staat deze opleiding in het Crebo-register. Nog nooit van het Crebo gehoord? Je bent niet de enige. Lees toch even verder, want het is wel belangrijk om te weten wat het is.

Wat is BOL? Uitleg over een voltijd MBO-opleiding

Ben jij van plan om een mbo opleiding te doen of zit jij al op het mbo? Als het goed is, staat deze opleiding in het Crebo-register. Nog nooit van het Crebo gehoord? Je bent niet de enige. Lees toch even verder, want het is wel belangrijk om te weten wat het is.

BSA is de afkorting van bindend studieadvies. Je mbo-school laat jou hiermee weten of je over mag gaan naar de volgende klas. Maar het kan ook zijn dat de school vindt dat het niveau van de mbo-studie te hoog is voor jou. Lees hier verder over de BSA op het mbo.

Ga jij in september beginnen met een mbo opleiding? Let op, want de regels op het mbo zijn veranderd. Als je in september begint, dan moet jij je uiterlijk op 1 april aanmelden voor een publieke mbo school. Als je niet op tijd bent met inschrijven, dan kunnen ze jou zelfs weigeren.

BBL-studenten gaan deels naar school en maken huiswerk (850 uur per schooljaar), maar beginnen ook gelijk met werken (minimaal 610 uur per schooljaar) (art. 7.2.7 lid 4 WEB). Daarnaast zijn er nog uren voor begeleiding. Studenten gaan ongeveer twee dagen naar school en de rest van de week aan het werk. De studielast is gelijk aan een BOL-opleiding.

Goflex praktijkbegeleiders zijn fulltime beschikbaar voor de begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling van de Goflex medewerkers, meer dan bij ieder ander leerbedrijf. Ze doen dit namelijk niet naast hun normale werk, het is hun hoofdtaak. Onze praktijkbegeleiders heten dan ook coaches. In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen BOL en BBL verduidelijkt:

Wanneer je studeert aan een ROC heb je de keuze uit twee opleidingstrajecten, het BOL traject of het BBL traject. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Goflex Young Professionals is een SBB Erkend Leerbedrijf! In de Nederlandse onderwijswetgeving is bepaald dat bedrijven die deelnemers opleiden en begeleiden binnen het VMBO en MBO, bijvoorbeeld tijdens leerwerktrajecten of stages, een zogenaamde erkenning moeten krijgen van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat het bedrijf een goede werk- en leeromgeving biedt. Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren.

FAQ

Wat is een BOL en BBL opleiding?

BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Als student breng je het grootste deel van de opleiding op school door. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je combineert werken met leren.

Wat is een mbo BOL opleiding?

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Wat is BOL niveau 4?

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

Volg jij een mbo opleiding in de BOL variant, dan ga je naar school en moet je meestal stage lopen. Je krijgt tijdens je BOL opleiding veel theorie en huiswerk mee. De stageperiode is kort en soms krijg je een kleine vergoeding tijdens je stage.

Wat is hoger BOL of BBL?

Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Bij een bol-opleiding zit je het grootste deel van de week op school. Het is een meer theoretische opleiding dan bbl. Je loopt wel stage om ervaring op te doen in de praktijk.

Leave a Reply