Wat betekent het als je biseksueel bent?

What Does It Mean To Be Bisexual?

Natuurlijk is het niet uitgesloten dat je, ondanks je heteroseksuele voorkeur, toch een homoseksuele ervaring of gedachte hebt gehad. Met name jongeren kunnen hierin experimenteren op zoek naar hun seksuele identiteit. Dat is niet iets abnormaals. Je seksuele geaardheid is ook niet altijd een constante. Je seksuele identiteit kan veranderen (verschuiven in de mate van biseksualiteit) in de loop van je leven.

Biseksuele mensen voelen zich aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen. Biseksueel zijn betekent niet dat iemand 50% hetero- en 50% homoseksueel is. Sommige mensen zijn biseksueel met een lichte voorkeur voor vrouwen, anderen hebben een lichte voorkeur voor mannen en weer andere biseksuelen vinden mannen en vrouwen allebei even leuk. Biseksualiteit ligt ergens tussen volkomen heteroseksueel en volkomen homoseksueel in. Je bepaalt zelf of de term biseksueel bij jou past.

Biseksueel – ‘bi’ betekent ‘twee’, zoals het Engelse woord bicycle letterlijk tweewieler betekent. Met biseksueel wordt bedoeld een voorkeur voor seksuele relaties met zowel hetzelfde als het andere geslacht. Gender: het waargenomen eigen geslacht. Bij de meeste mensen komt dit overeen met hun biologische geslacht, maar dat hoeft niet per se.

Het is belangrijk om te beseffen dat het bi-, hetero of homoseksueel zijn een flexibele noemer voor de geaardheid is. Het is slecht een term dat aangeeft waar je interesses liggen. Het betekent niet dat je voor altijd onder deze noemer valt. Je geaardheid is een dynamisch proces dat na verloop van tijd kan veranderen. De meeste mensen voelen zich hetero, homo- of biseksueel en dit blijft dan vaak ook zo voor de rest van het leven. Dat geldt niet voor iedereen.

Er zijn hetero’s die later in het leven opeens gevoelens krijgen voor iemand van hetzelfde geslacht. Deze hetero’s voelen zich dan tot meer dan één sekse aangetrokken waardoor er dan eigenlijk sprake is van een biseksueel. Als de persoon echter tegelijkertijd de aantrekkingskracht en gevoelens voor het andere geslacht verliest dan is er geen sprake van biseksualiteit maar van homoseksualiteit. Om van hetero naar homo te gaan, de twee uiteinden van het spectrum, is er vaak een overgangsperiode waarin de persoon de overstap maakt.

Hoe je je eigen geaardheid identificeert heb je volledig zelf in de hand. Er is niemand die deze keuze voor je kan maken. Dat je vandaag voor een geaardheid kiest betekent niet dat je voor altijd deze geaardheid houdt. Mensen veranderen, gevoelens veranderen en zo kan ook je voorkeur voor mannen of vrouwen veranderen. Benieuwd hoe het met jou zit? Bespreek het met anderen op één van de contactsites voor biseksuelen en gays:

Ruim tien jaar geleden heeft de Rutgers Nisso Groep een onderzoek gedaan naar de seksuele geaardheid onder de Nederlandse bevolking2. In dit onderzoek gaf 10,3% van de mannen aan zich aangetrokken te voelen tot beide geslachten. Bijna al deze mannen hebben ook ooit seks gehad met beide geslachten maar slechts 3,1% van de mannen identificeert zichzelf als biseksueel. Onder de vrouwen gaf 16,4% aan zich aangetrokken te voelen tot beide geslachten. Van de ondervraagde vrouwen gaf 11,6% aan ooit seks te hebben gehad met beide geslachten. Ook bij de vrouwen identificeerde slechts 3,3% als biseksueel. Daarbij geldt dat biseksuelen veel minder open zijn over de geaardheid. Bij de mannen komt er maar 32.5% voor uit terwijl dit bij vrouwen 50% is. Ter vergelijking, onder de homoseksuele mannen en vrouwen komt er respectievelijk 74.6% en 78.8% voor uit3.

In de volksmond wordt iemand niet snel biseksueel genoemd. Als je een relatie met iemand van hetzelfde geslacht hebt dan ben je gay, met iemand van het andere geslacht ben je hetero. Dit is de informatie dat voor de meeste mensen genoeg is om iemand in het ene of andere hokje te plaatsen terwijl biseksualiteit vergeten wordt. Als iemand dan eindelijk als biseksueel gezien wordt dan wordt er bovendien vaak gedacht dat deze persoon niet monogaam kan zijn. Het is niet makkelijk om ervoor uit te komen dat je biseksueel bent door alle vooroordelen. Over het algemeen wordt biseksualiteit onder vrouwen meer geaccepteerd dan bij mannen.

FAQ

Wat is het verschil tussen pan en biseksueel?

Biseksuele mensen voelen zich aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen. Biseksueel zijn betekent niet dat iemand 50% hetero- en 50% homoseksueel is.

Wat betekent pan seksueel?

Verschil panseksueel en biseksueel

Bij biseksualiteit is dat wél zo. Iemand die biseksueel is, valt op zowel mannen als vrouwen. Mensen die panseksueel zijn, voelen zich aangetrokken tot anderen die hun geslacht niet alleen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ plaatsen. Het geslacht wordt als het ware helemaal losgelaten.

Leave a Reply