Wat is de betekenis van B

Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

Betekenis: B-merk

Ook wel: prijsmerk

Een B-merk is een merkartikel met een minder grote naamsbekendheid en lagere kwaliteitsbeleving dan een A-merk. De producten van B-merken zijn vaak sterk geïnspireerd of zelfs rechtstreeks geïmiteerd van A-merkproducten. Desondanks wordt er meer aandacht besteed aan het opbouwen van een reputatie en merkbeleving dan bij C-merken.

Een belangrijke reden waarom consumenten kiezen voor B-merken is de prijs. Doordat er minder tot geen reclame voor wordt gemaakt is de consumentenprijs doorgaans lager dan die van A-merken. Het verschil bedraagt gemiddeld zo’n 20%. De meeste B-merkproducten doen ondanks de lagere prijs en populariteit in kwaliteit niet onder van hun bekendere tegenhangers.

Niet zelden komen B-merkproducten uit dezelfde fabriek als A-merken. Hierbij is vaak sprake van een andere samenstelling. Ook kan de kwaliteitscontrole soepeler zijn. B-merken kunnen door hun lagere prijs een breder publiek aanspreken. Doordat zij vooral concurrerend zijn vanwege hun prijs is het echter lastiger om klanten vast te houden.

Een B-merk kan zowel onafhankelijk zijn of eigendom van een concern met meerdere merken. Wanneer een B-merk eigendom is van het winkelbedrijf waar het wordt verkocht spreken we over een huismerk of eigen merk.

Betekenis: B-locatie

Een B-locatie is een winkellocatie of kantoorlocatie die relatief aantrekkelijk is voor bedrijven om zich er te vestigen. Bij winkels liggen B-locaties meestal aan aanvoerstraten naar het centrum. Het is niet alleen deze ligging die een B-locatie interessant maakt, maar ook het gevarieerde winkelaanbod op dit soort locaties. Dit bestaat meestal niet uit grote winkelketens, maar juist uit speciaalzaken en horeca.

Een B-locatie is doorgaans minder aantrekkelijk dan een A-locatie, maar aantrekkelijker dan een C-locatie.

v./m. (b’s, b’tje), 1. als teken: tweede letter, als klank: eerste medeklinker van het alfabet ; 2. al de namen of woorden in een alfabetisch gerangschikt boek, kaartsysteem e.d. die met een b beginnen. De tweede letter van het alfabet gaat terug op de Semitische beth. Het teken duidt veelal een stemhebbende bilabiale explosieve conso…

1) Toonnaam. Fr. en Ital.: Si; Duitsch: H; Eng. B.2) Afkorting voor den toonaard B groute terts (zie daar); b is afkorting voor den toonaard b kleine terts (zie daar). 3) B, b; Bb etc. Teekens in partituren, klavieruittreksels en partijen, die het opzoeken van bepaalde maten en het instudeeren vergemakkelijken. Ook worden wel cijfers…

v. bs, btje (1 als klank: eerste der medeklinkers; 2 als teken: tweede teken van het A. B. C.; 3 de gezamenlijke woorden in een woordenboek enz., die met een b beginnen):1. de b is een lipletter; 2. een grote b; 3. het zal lang duren, eer de b af is; nog: muz. de naam v. d. zevende toon, si genoemd.

Baantjer, A.C. (geb. 1923) Ned. schrijver van politieromans, was 30 jaar rechercheur te Amsterdam. Schreef aanvankelijk korte verhalen waarin hij zijn ervaringen verwerkte. Verwierf grote bekendheid door zijn politieromans rond rechercheurs De Cock en Vledder, zoals De Cock en de wurger op zondag 1965, De Cock en de treurende kater 19…

v. (-’s), 1. eerste medeklinker, tweede letter van ons alfabet; 2. de gezamenlijke namen of woorden in een adres-, of woordenboek, een kaartsysteem enz. die met een b beginnen; 3. (muz.) benaming van de zevende toon der diatonische en van de twaalfde toon der chromatische toonschaal, uitgaande van C; — als toonaard: B

FAQ

Wat is de betekenis van B?

B definities

naamw. Verbuigingen: b`s (meerv.) 1) de tweede letter van het alfabet 2) de zevende toon van de diatonische toonladder, de muzieknoot si muziek II B afkorting 1) symbool voor het scheikundig element boor (borium) chemi…

Wat betekent Bully straattaal?

Wat betekent Bully straattaal? pesten; plagen; koeioneren; kwellen; treiteren; tergen; narren; tarten; sarren; intimideren; terroriseren; tiranniseren; vrees aanjagen; ringeloren.

Wat is een bitta straattaal?

De betekenis van het woord Bitta is: Bitch. Vrouw.

Wat is BIF?

BIF – Internationale valutacode van Swift voor de frank, de munt van Burundi.

Leave a Reply