Wat is de betekenis van Analyse?

Zoals het woord al aangeeft breng je hiermee orde aan in de gevonden gegevens. Daardoor ontstaan er patronen, waardoor je inzicht krijgt in de gegevens. Je kunt gegevens ordenen in de tijd, dan zie je de ontwikkeling van een variabele. Deze methode is van groot belang om een beeld te krijgen van het optreden van problemen, of de ontwikkeling van een symptoom. Dat heb je nodig bij het zoeken van oorzaken.

Dus als je vergelijkt met vorig jaar kun je zien of er iets verbeterd is of verslechterd. Als je vergelijkt met andere technieken, therapieën, mensen of afdelingen kun je een uitspraak doen over de ontwikkelingen daarin en als je vergelijkt met de norm kun je iets zeggen over de kwaliteit: voldoet het of niet?

Benchmarken is het vergelijken van de eigen prestaties of methoden met die van andere bedrijven. Over het algemeen wordt benchmarken goed gewaardeerd door beoordelaars, omdat je daarmee laat zien dat je ook buiten de muren van de opdrachtgever kunt kijken en daardoor een beter oordeel kunt vellen over wat je hebt gevonden.

Bij evalueren ga je een mening geven over dat wat je gevonden hebt, waardoor je in staat bent om een diagnose te geven van de aangetroffen situatie en om keuzes te maken over oplossingen of werkwijzen. Zorg er wel altijd voor dat je jouw mening toetst bij de betrokkenen. Heb je het goed gezien? En dat je je mening onderbouwt. Kloppen de gegevens waar je de evaluatie op baseert?

Voor het vinden van die relaties moet je ook gebruik maken van logica en oppassen voor snelle conclusies. Als iedereen roept dat het komt door de afdeling inkoop, zul je alsnog moeten onderzoeken en aantonen dat dit echt zo is, door verbanden te laten zien tussen wat inkoop doet en de resultaten die daardoor worden beïnvloed.

Een bekende valkuil is het verschil tussen correlatie en causaliteit. Bij correlatie treden twee gebeurtenissen tegelijkertijd op. Een klassiek voorbeeld is de relatie tussen het aantal mensen dat verdrinkt en de verkoop van ijs. Je kunt aantonen dat in perioden dat er meer ijs wordt verkocht het aantal verdrinkingen ook stijgt. Maar het aantal verdrinkingen toeschrijven aan de verkoop van ijsjes is niet correct. Er is dus een correlatie tussen verdrinken en de ijsverkoop, geen causaliteit, waardoor de poging het aantal verdrinkingen te reduceren door de ijs-verkoop te verbieden gedoemd is te mislukken.

What is Analysis?

Bij evalueren ga je een mening geven over dat wat je gevonden hebt, waardoor je in staat bent om een diagnose te geven van de aangetroffen situatie en om keuzes te maken over oplossingen of werkwijzen. Zorg er wel altijd voor dat je jouw mening toetst bij de betrokkenen. Heb je het goed gezien? En dat je je mening onderbouwt. Kloppen de gegevens waar je de evaluatie op baseert?

Dus als je vergelijkt met vorig jaar kun je zien of er iets verbeterd is of verslechterd. Als je vergelijkt met andere technieken, therapieën, mensen of afdelingen kun je een uitspraak doen over de ontwikkelingen daarin en als je vergelijkt met de norm kun je iets zeggen over de kwaliteit: voldoet het of niet?

Voor het vinden van die relaties moet je ook gebruik maken van logica en oppassen voor snelle conclusies. Als iedereen roept dat het komt door de afdeling inkoop, zul je alsnog moeten onderzoeken en aantonen dat dit echt zo is, door verbanden te laten zien tussen wat inkoop doet en de resultaten die daardoor worden beïnvloed.

Een bekende valkuil is het verschil tussen correlatie en causaliteit. Bij correlatie treden twee gebeurtenissen tegelijkertijd op. Een klassiek voorbeeld is de relatie tussen het aantal mensen dat verdrinkt en de verkoop van ijs. Je kunt aantonen dat in perioden dat er meer ijs wordt verkocht het aantal verdrinkingen ook stijgt. Maar het aantal verdrinkingen toeschrijven aan de verkoop van ijsjes is niet correct. Er is dus een correlatie tussen verdrinken en de ijsverkoop, geen causaliteit, waardoor de poging het aantal verdrinkingen te reduceren door de ijs-verkoop te verbieden gedoemd is te mislukken.

Zoals het woord al aangeeft breng je hiermee orde aan in de gevonden gegevens. Daardoor ontstaan er patronen, waardoor je inzicht krijgt in de gegevens. Je kunt gegevens ordenen in de tijd, dan zie je de ontwikkeling van een variabele. Deze methode is van groot belang om een beeld te krijgen van het optreden van problemen, of de ontwikkeling van een symptoom. Dat heb je nodig bij het zoeken van oorzaken.

Welke soorten analyses zijn er?

Welkom bij analyseren kun je leren

 • Zorg dat je het vraagstuk begrijpt.
 • Laat dit zien aan de opdrachtgever.
 • Werk van buiten naar binnen.
 • Begin bij wat de buitenwereld gaat zien.
 • Beschrijf het vraagstuk met kleine elementen.
 • Breng verbanden aan tussen elementen.
 • Zo documenteer je de elementen.
 • Waaruit blijkt dat je analytisch bent?

  De betekenis van analytisch vermogen is dat je een situatie, probleem of vraagstuk goed kunt analyseren. Het houdt in dat je probleemoplossend kunt nadenken door een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ook kun je snel hoofd- en bijzaken onderscheiden.

  FAQ

  Wat is de betekenis van analyse?

  Een analyse is een systematisch onderzoek waarbij een probleem ontleed wordt. Alle elementen waaruit dit probleem bestaat moeten in een analyse worden beschreven en uiteengezet. Analyses kunnen plaatsvinden op alle mogelijke niveaus, binnen elke denkbare discipline.

  Wat is een analyse maken?

  Analyseren (of: analytisch denken) is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Dat wil zeggen: verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem onderscheiden. de benodigde informatie verzamelen over de achtergronden en oorzaken.

  Hoe maak je een analyse verslag?

  Hoe schrijf ik een goede analyse?
  1. verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem onderscheiden.
  2. de benodigde informatie verzamelen over de achtergronden en oorzaken.
  3. verbanden leggen tussen de gegevens die je hebt verzameld.
  4. het relatieve belang van de elementen bepalen.
  5. oorzaken opsporen.

  Wat is analyseren in de zorg?

  Wat is analyseren van zorg? Weten waar u staat. U wilt inzicht in waar u staat of wat de effecten zijn van de zorg en ondersteuning die uw organisatie biedt. Of het nu gaat om output, outcome of cliëntbeleving, wij brengen de huidige of gewenste situatie voor u objectief, betrouwbaar en overzichtelijk in kaart.

  Leave a Reply