vanaf Nederlands woordenboek

Vanaf betekent namelijk ‘te beginnen met/bij’ of ‘met ingang van’.

Wat betekent jouw straatnaam? Vanaf nu kun je het opzoeken

vz., waarnaast ook het afstandscompositum van…af, 1. bij de aanduiding van de plaats vanwaar een handeling uitgaat of vanwaar ze begint: rustig stijgen vanaf de smalle zandstrook de terrassen en velden ; 2. bij de aanduiding van een tijdstip, a. in de toekomst: te beginnen met: vanaf 1 Januari 1950 zal de wet van kracht worden ; b. in het verled…

Tegenwoordig is vanaf een zeer gangbaar voorzetsel, dat in elk naslagwerk genoemd wordt. Vanaf in vanaf 1 augustus betekent: ’te beginnen met (bij)’; ‘van de genoemde tijd af te rekenen’. Dat betekent dat de bepaling die na vanaf komt (in dit geval: 1 augustus) bij de reeks (in dit geval: de dagen) moet worden gerekend die er logischerwijs op volgt.

Een vanafprijs betekent dus dat er ook werkelijk iets voor die prijs geleverd moet worden. En dat daar ook voldoende van beschikbaar moet zijn voor de consument, anders is het een oneerlijke handelspraktijk. Dus niet alleen maar adverteren met het goedkoopste model, als er per saldo alleen duurdere verkrijgbaar zijn. Vanaf betekent immers inclusief die ‘vanafprijs’. Als die niet geleverd kan worden, is dat dus ook niet de werkelijke vanafprijs.

Als je zegt dat iets vanaf een bepaalde datum leverbaar is, moet het dus ook werkelijk op die datum al leverbaar zijn. Als je iemand dus iets laat bestellen waarbij je meldt dat het product vanaf die datum in een winkel opgehaald kan worden, zoals een iPhone, moet het dus ook wel werkelijk mogelijk zijn om de telefoon vanaf die datum op te halen. Als dat niet zo is, was die datum dus niet de vanaf datum.

Als de leverdatum essentieel was, dan mag er ontbonden worden wanneer die leverdatum niet gehaald wordt. Maar wanneer is een datum essentieel? In elk geval wanneer de koper dat aan de webwinkel heeft gemeld. Kan de leverdatum van een iPhone essentieel zijn? Tja, wel als je zonder telefoon zit of vlak na de levering lang naar het buitenland gaat. Maar dat kan de webwinkel niet weten als je het niet gemeld hebt. Ik zou eigenlijk wel wille zeggen dat elke webwinkel die rond de releasedatum van een nieuwe iPhone belooft die iPhones te leveren, weet dat die datum wel essentieel is. Mensen kunnen op basis van die leverdatum immers besluiten welke versie ze nemen en waar ze hem kopen.

Niet dat we er wat mee opschieten. Is die ‘vanaf’ leverdatum een fatale termijn? T-Mobile komt hun overeenkomst niet na. Ze moeten dan alsnog de kans krijgen om binnen een redelijke termijn wel na te komen. Tenzij de genoemde datum een fatale termijn was, dan is nakoming natuurlijk blijvend onmogelijk geworden. Daarvoor moet voor de verkoper duidelijk zijn geweest dat die datum ‘essentieel’ was. Zo niet, dan moet de koper aan de webwinkel nog een redelijke termijn geven om alsnog na te komen. Wat die redelijke termijn dan is? Waarschijnlijk 30 dagen, omdat dit ook de termijn is waarbinnen uiterlijk geleverd moet worden als er geen specifiekere leverdatum is overeengekomen. Een ontbinding van de overeenkomst is na die termijn wel mogelijk, maar dat levert in principe alleen op dat het reeds betaalde terugbetaald moet worden. Extra schade door een langere levertijd zal lastig aan te tonen zijn, tenzij die datum dus essentieel was.

T-Mobile heeft mensen iPhones laten bestellen met voor en tijdens de bestelling de mededeling dat het toestel vanaf een bepaalde dag leverbaar is. Bij de bestelbevestiging, na betaling dus, verandert dat opeens naar ‘kijk maar op het forum’. T-Mobile zegt daarom dat ze daarom ook hebben gezegd dat het ‘vanaf’ een bepaalde datum leverbaar is. Dus mogelijk ook later. Zij lezen vanaf dus als ‘niet eerder dan’. Hm, dat klopt niet helemaal, T-Mobile.

FAQ

Wat is vanaf datum?

Vanaf in vanaf 1 augustus betekent: ‘te beginnen met (bij)’; ‘van de genoemde tijd af te rekenen’. Dat betekent dat de bepaling die na vanaf komt (in dit geval: 1 augustus) bij de reeks (in dit geval: de dagen) moet worden gerekend die er logischerwijs op volgt.

Wat is vanaf morgen?

`Vanaf morgen ga ik een dieet volgen. ` duidt een tijdstip aan waarna iets geldt.

Wat is het verschil tussen PER en vanaf?

Alle drie de woorden geven het begin van een periode aan. Vanaf heeft de ruimste betekenis: met ingang van een tijdstip in het verleden of de toekomst. Sinds is voor het verleden, en per wordt voor een (toekomstige) datum gebruikt. Zie ook op / per.

Wat is vanaf maandag?

vz.: vanaf Rotterdam, vanaf Maandag; beter: van Rotterdam af, van Maandag af.

Leave a Reply