Wat is de betekenis van inspiratie?

De betekenis van het woord ‘inspiratie‘ komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeggen de ziel of de geest inblazen. Van Dale geeft als betekenis het woord ‘bezieling’.

Inspiratie | Tips voor als je geen inspiratie hebt | Wat is inspiratie? | Robin Rozendal

[→Lat. inspiratio, inblazing], v. (-s), 1. inademing; 2. (concreet) ingeving: een krijgen, hebben, een inval, een gelukkige gedachte; 3. (abstract) bezieling, inblazing; algemene aanduiding in religies voor de werking van de Geest van God in mensen, en m.n. in de tekst van de bijbelboeken (e). (e) Men onderscheidt mechanische inspiratie, wa…

(van Lat.: inspirare, inblazen, ingeven), is de vaste benaming voor de activiteit van God waardoor Hij de schrijvers van de bijbelse boeken „zó tot schrijven heeft aangezet en bewogen, hen zó onder het schrijven heeft bijgestaan, dat zij al datgene en alleen datgene, wat Hij wilde, zowel goed zouden begrijpen als getrouw wilden…

(Lat.), inblazing, ingeving, bezieling. Goddelijke I.: volgens de R.K. geloofsleer zijn de canonieke boeken van de H. Schrift door God geïnspireerd, zodanig dat de schrijvers slechts schreven wat God wilde en God dus de eigenlijke auteur is. (2 Tim. 3 : 16). De Prot. theologie heeft deze „mechanische I.” losgelaten: in de menselijk…

5. Inspiratie zorgt voor innerlijke motivatie

Voor welke uitdaging je ook staat, inspiratie zorgt voor de redenen waarom je iets echt graag wilt. Het zorgt voor positieve gedachten met versterkende emoties. Het doet je verlangen om van betekenis te zijn.

3. Inspiratie zorgt voor positieve energie

Wat je inspireert, stimuleert je lerend vermogen. Je gaat waarnemen welke gedachten en emoties waardevol voor je zijn. Dit leidt tot een grotere vastberadenheid om positief te veranderen. Je ontdekt dat het geheim van geluk in je eigen handen ligt. Het zorgt er voor dat je zin krijgt in wat je wil realiseren.

FAQ

Wie of wat inspireert mij?

Inspiratie betekent dat je een kijkje in jezelf neemt. Je gaat de verbinding aan met alles wat je leven betekenis geeft. Door inspiratie kun je luisteren naar je innerlijke stem. Het is het aanboren van je eigen positieve betekenis.

Leave a Reply