Wat is de betekenis van Et al?

Betekenis van et al.

Et alii (et al.) komt uit het Latijn en staat voor “en anderen”. Het is vergelijkbaar met “et cetera”.

Nederlandse taal VMBO Allochtonen ZUIGT!

(Latijn) en anderen. Altijd voorafgegaan door een eigennaam, in het bijzonder die van de schrijver van een wetenschappelijke publicatie en vaak ook gevolgd door een jaartal van die publicatie dat al dan niet tussen haakje staat. Voorbeelden: Als tweede verklaring voor beleidsuniformiteit – het ontbreken van maatwerk – noemen Denters et al. (1999) het structureel ontbreken van informatie. http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm, 1999 Van Soest et al. (1972) bekeken ruim 200 schedels van wezels en troffen bij 56% van de schedels perforaties aan veroorzaakt door Skrjabingylus nasicola. http://www.vzz.nl/, 2000 Wat ten slotte de gevolgtrekking zelf betreft, hoeft volgens een studie van Malamuth et al. (1980) een hoge straf nog niet te betekenen dat het aangedane leed ernstiger werd ingeschat. http://interaxis.sesuadra.org/Interaxis2/html6/steven_eggermont.html Een bijstelling of appositie noemt men elke naamwoordelijke constituent die als aanvullende informatie achter een andere naamwoordelijke constituent geplaatst wordt (…). In geschreven taal wordt ze altijd tussen twee kommas geplaatst ((Haeseryn et al., 1997), p. 846). http://cnts.uia.ac.be/~hoste/manual_dutch.ps Door een statistische meta-analyse uit te voeren, hebben Leseman et al. (1998) getracht systematiek aan te brengen in het Amerikaanse onderzoek naar centrumgerichte voorzieningen. http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html, 2002 In de bundel Nederland aan de monitor (Engbersen et al. 1997) zijn vijf criteria genoemd om vast te stellen wanneer er sprake is van monitoring. http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf, 2000 Hedelin et al. omschrijven het begrip overtraining als een overload stimulus, die resulteert in vermoeidheid, “overreaching” of het overtrainings-syndroom. http://www.inspanningsfysiologie.org/core.html

Voor alle informatie m.b.t. Nederlandse afkortingen!

In de Nederlandse taal gebruiken we veel afkortingen en daarom wordt er veel op het internet gezocht op:

wat betekent et al

 • Wat betekent de afkorting et al.?
 • Wat betekent et al.?
 • Betekenis afkorting et al.
 • Betekenis et al.
 • et al. betekenis
 • Etc.
 • Met deze website willen we antwoord geven op deze vragen.

  De betekenis van de afkorting et al. is:

  Leave a Reply