wat is) » Volkabulaire

AMK is een turks scheldwoord genaamd aminacodum, Je zegt het als er iets raars of geks gebeurt of gebeurt is.

STORY: Straattaal

Wat is een ander woord voor?

dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke. als synoniem van een ander trefwoord: enig (bn) : een beetje, wat, zeker.

Algemene internet afkortingenDeze algemene Twitter en WhatsApp afkortingen, soms opgebouwd uit combinaties met cijfers en leestekens, worden door alle Twitter en WhatsApp gebruikers gebruikt en niet alleen door de jongeren. Dit internet jargon wordt ook wel eens internetslang genoemd.

🙂 Ik ben blij
:-)) Ik ben erg blij
ASAP As Soon As Possible (zo snel mogelijk)
B4 Before
BRB Be Right Back (ben zo terug)
FB Facebook
ff Even
IC I See (ik begrijp het)
IDD Inderdaad
L8R Later
LMK Let Me Know (laat het me weten)
LOL Laugh Out Loud (hardop lachen)
OMG Oh My God
RT ReTweet
Thx, Thnx of Tx Thanks
W8 Wacht

Afkortingen gebruikt op sociale media door jongerenJongeren vinden het vaak leuk om een eigen taal, een eigen cultuur en een eigen wereld te hebben. Zo zetten ze zich af tegen volwassenen. Tegenwoordig ontmoeten jongeren voortdurend leeftijdsgenoten, als het niet in levende lijve is, dan wel via internet. Jongeren hebben leeftijdsgenoten nodig om hun eigen identiteit te ontwikkelen, daarom zoeken ze elkaar voortdurend op. Wel is het belangrijk om het internetgebruik aan banden te leggen. Contact met leeftijdsgenoten is belangrijk en moet gestimuleerd worden, maar wanneer een kind zich aan schooltaken en contacten met ouders en andere volwassenen begint te onttrekken, schuilt hierin een gevaar. Veel jongeren bouwen op deze wijze een eigen wereld op, waar ze niet meer uitkomen en waarin onderwijs een zinloze onderneming lijkt. Op internet heeft zich tussen de jongeren een eigen jongerentaal ontwikkeld. Wat betekenen die afkortingen eigenlijk allemaal?

<3 Hartje
1000XXS Duizend maal excuses
10Q Thank You (dank je)
$ Verlegen
((H)) hug (grote knuffel)
😀 Ik lach
😛 Ik plaag je
ABF Always Best Friends (Hartsvriend(inn)en voor altijd)
BF Best Friends (hartsvriend(inn)en)
BT4Y Be There For You (ik ben er voor je)
cker zeker
CYA Ik zie je later
DM Dit kan betekenen privébericht, maar ook doe maar
Downie Scheldwoord waarmee iemand wordt aangeduid die je niet mag
HF Have Fun (veel plezier)
IC I See (Begrepen, wordt ook gebruikt als Ik zie wel)
iig In ieder geval
IRL In Real Life (in het echte leven)
NP Betekent meestal No Problem (geen probleem), soms ook Niet Praten
OK Oké
OLM Ouders Lezen Mee Hiervoor worden ook wel de afkortingen PAW (Parents Are Watching) en POS (Parents Over Shoulder) gebruikt
sws Zeer Waarschijnlijk of SoWieSo
suc6 Succes
SMH Shaking My Head ( ik schud mijn hoofd)
TTYS Talk to you later (ik spreek je later)
WAF We Are Friends (wij zijn vrienden)
WB Welkom Back (welkom terug)
whappe Whats appen
WJW Wat Jij Wil
WRS Waarschijnlijk
W/ with (samen met)
XD Ik lach me dood
XOXO Kusje-Knuffel-Kusje-Knuffel
xwhap Verder op Whats app
x] Lachende smiley

FAQ

Wat betekent PRC Whatsapp?

Als je vrienden je ‘prc‘ sturen, betekent dat waarschijnlijk ‘precies’. Bijvoorbeeld: ‘hij is prc geïnteresseerd’ kan betekenen: ‘hij is precies geïnteresseerd.

Waar staat IG voor straattaal?

Afkorting van inderdaad. Wordt ook zo gebruikt.

Wat betekent Leng straattaal?

strop of lus van touw, dat rondom een last werd geslagen.

Leave a Reply